Hlavní strana

hlavni-strana.jpg, 23kB

Nedodržování požadavků právních předpisů v oblasti BOZP a PO může mít nejen likvidační následky pro podnikatele v důsledku kontrol a následných pokut, ale i celoživotní nepříjemné pocity, pokud následkem vašeho nedbalého jednání a nedodržování těchto předpisů dojde u vašich pracovníků k vážným zdravotním následkům nebo požáru.

Problematika BOZP a PO je poměrně komplikovaná a zharmonizovat vaše podnikání s legislativními požadavky není jednoduché.

Zákony a přepisy týkající se bezpečnosti práce a požární ochrany vyžadují po zaměstnavatelích, aby zajistili úkony týkající se BOZP a PO znalými nebo odborně způsobilými osobami.

Na základě odborných osvědčení, zkušeností a dlouholeté praxe nabízím alternativu odborně způsobilého dodavatele. Prostřednictvím služeb zákazníkům pomáhám zajišťovat realizaci povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů.

Poskytované služby

 • Komplexní řešení problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Komplexní řešení problematiky požární ochrany
 • Technické poradenství v oblasti zdvíhacího zařízení
 • Servis a opravy plynových zažízení

Nabídka služeb

Služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, plynových a zvihacích zařízení poskytuji jednorázově na základě objednávky zázazníka nebo komplexní služby na základě mandátní smlouvy.

a) jednorázová služba:

 • zpracování požadované dokumentace BOZP, PO , ZZ v souladu s platnou legislativou
 • provedení školení zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců, speciálních profesí
 • provedení kontroly pracovišť
 • provedení preventivní požární prohlídky
 • provedení kontroly požárně bezpečnostních zařízenípožární dveře, klapky,ucpávky
 • provedení inspekcí, revizí a revizních zkoušk zdvihacích zařízení
 • uvedení do provozu plynových zařízení
 • provedení serviní prohlídky plynových zařízení
 • provedení záruční a pozáruční opravy plynových zařízení

Tyto služby jsou realizovány na základě objednávky zákazníka a jejich cena je individuální dle rozsahu zakázky, časové náročnosti a druhu činnosti.

b) komplexní služby:

Tuto službu nabízím zákazníkům, kteří se rozhodnou pro komlexní zajištování služeb v oblasti BOZP, PO a ZZ (i jednotlivě) formou mandátní smlouvy.

Na základě vstupního auditu u vás v podniku (organizaci) posoudím stav plnění všech požadavků podle právních a ostatních předpisů v oblasti BOZP, PO a ZZ a na základě těchto výstupů navrhnu rozsah služeb a navrhnu opatření vedoucí k nápravě zjištěných nedostatků v jednotlivých oblastech.

Optimální řešení pro vaši společnost!

Přijedu a navrhnu řešení přesně pro vaši společnost a tato návštěva a následné zpracování nabídky je bezplatné . Dodavatelský způsob komlexního řešení problematiky BOZP a PO ve Vaši firmě ušetří čas a peníze.

Nevystavujte se nebezpečí postihu za nedodržení povinností bezpečnosti práce a požární ochrany a možným riziků vzniku pracovního úrazu nebo požáru ve Vaší firmě.

V případě Vašeho zájmu mě neváhejte nezávazně kontaktovat.